GET POINT ACTIVITIES

แนะนำกิจกรรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพื่อสะสมแต้มรับรางวัล

TOP 5

STUDENT PROFILE

แนะนำนักศึกษาทุนนวัตกรรมฯ ที่มีความสามารถโดดเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำข่าวสารน่าสนใจ สำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง

LEADER BOARD 10 อันดับผู้ได้รับคะแนนจากการร่วมกิจกรรมมากที่สุด

ลำดับที่ชื่อนักเรียนสถาบันการศึกษาจังหวัดคะแนนสะสม

ACTIVITIES
CALENDAR
ปฏิทินกิจกรรม ปี 2563

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เลขที่ 388 อาคาร เอส.พี. ชั้น 13 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02- 079 5475 โทรสาร: 02-619-1812
  www.EEF.or.th


  โครงการเด่น
  นักเรียนเก่ง
  สะสมแต้ม
  ติดต่อ กสศ.
  เข้าสู่ระบบสำหรับอาจารย์

  © 2020 กสศ. เปิดประตูสู่โอกาสทางการศึกษา